• SZUKAJ W SERWISIE

Dane teleadresowe

LOGO:  
NAZWA ZAKŁADU:  CENTRUM ONKOLOGII

im. prof. Franciszka Łukaszczyka
WWW:  http://www.co.bydgoszcz.pl
POWIAT:  Bydgoszcz
WOJEWÓDZTWO:  Kujawsko-Pomorskie
ULICA:  Romanowskiej 2
KOD POCZTOWY:  85-796
MIEJSCOWOŚĆ:  Bydgoszcz
KONTAKT:  (+48 52) 37-43-300
 (+48 52) 37-43-301
E-MAIL:  co@co.bydgoszcz.pl
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (EPUAP) /CentrumOnkologii/ePUAP
NIP:  554-22-17-419
REGON:  001255363
DYREKTOR:  prof. dr hab. n. med.  Janusz Kowalewski
Dyrektor ds. Logistyki  dr inż. Piotr Muzyczuk
Dyrektor ds. Organizacyjnych i Rozwoju  mgr Katarzyna Klawińska-Knach
Dyrektora ds. Pielęgniarstwa  dr n. med. Anna Koper
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
 mgr Maria Stejbach

 

Biluetyn informacji Publicznej

nasze certyfikaty

© 2010 Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy