• SZUKAJ W SERWISIE

Struktura własnościowa

1. Właścicielem majątku nieruchomego Centrum Onkologii (wyłączając nieruchomość zabudowaną położoną we Włocławku przy ul. Królewieckiej 2a) jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który ten majątek przekazał w nieodpłatne użytkowanie Centrum Onkologii.

Podstawa prawna:

uchwała Nr 29/150/2001 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 15.05.2001 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy

uchwała Nr 34/471/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 01.07.2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego

uchwała Nr 37/523/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 15.05.2004 roku w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Centrum Onkologii

akt notarialny - rep.A/4701/2004 z 19.07.2004


2. Centrum Onkologii jest właścicielem nieruchomości zabudowanej położonej we Włocławku przy ul. Korólewieckiej 2a.

Podstawa prawna:

akt notarialny - rep.A/1453/2002 z 21.03.2000


3. Właścicielem majątku ruchomego jest Centrum Onkologii

Biluetyn informacji Publicznej

nasze certyfikaty

© 2010 Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy