• SZUKAJ W SERWISIE

Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych

Wewnętrzne akty prawne takie jak: zarządzenia, regulaminy, instrukcje, polecenia wprowadza w życie Dyrektor Centrum, natomiast Statut nadaje podmiot tworzący - Województwo kujawsko - pomorskiego.

Biluetyn informacji Publicznej

nasze certyfikaty

© 2010 Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy