• SZUKAJ W SERWISIE

Zarząd

Dyrektor - prof dr hab. n. med. Janusz Kowalewski 

Kieruje Centrum i reprezentuje na zewnątrz.

Jest przełożonym wszystkich pracowników.

Ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z działalością Centrum, a w szczególności zapewnienie opieki zdrowotnej na terenie działania określonego Statutem oraz stwarzanie takich warunków i podejmowanie takich decyzji, które zapewniają uzyskanie optymalnych efektów , zwłaszcza w realizacji podstawowych zadań. Ponadto ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie tajemnicy służbowej i zawodowej, podjęte jak i nie podjęte decyzje w sytuacjach tego wymagających oraz wynikające z tego skutki prawne, postępowanie zgodne z przyjętymi procedurami systemu zarządzania: jakością, środowiskowego, BHP, bezpieczeństwa informacji. 

Dyrektor ds. Medycznych - dr n med. Krzysztof Kamecki

Kieruje procesem działalności leczniczej Centrum. Nadzoruje zabezpieczenie lecznictwa pod względem zaopatrzenia w leki, materiały opatrunkowe i aparaturę medyczna stawiając zadania kierownikom odpowiednich działów.

Ponosi odpowiedzialność z tytułu nadzoru nad prawidłową działalnością podległych komórek organizacyjnych, całokształt spraw wynikających z zakresu obowiązków, zabezpieczenie tajemnicy służbowej i zawodowej, podjęte jak i nie podjęte decyzje w sytuacjach tego wymagających oraz wynikające z tego skutki prawne, postępowanie zgodne z przyjętymi procedurami systemu zarządzania: jakością, środowiskowego, BHP, bezpieczeństwa informacji.

Dyrektora ds. Pielęgniarstwa - dr n. med. Anna Koper

Kieruje i koordynuje całokształtem działalności Centrum w zakresie zapewnienia sprawności w organizacji i funkcjonowaniu opieki pielęgniarskiej i położnej.

Ponosi odpowiedzialność za sprawy wynikające z zakresu obowiązków, zabezpieczenie tajemnicy służbowej i zawodowej, podjęte jak i nie podjęte decyzje w sytuacjach tego wymagających oraz wynikające z tego skutki prawne, postępowanie zgodne z przyjętymi procedurami systemu zarządzania: jakością, środowiskowego, BHP, bezpieczeństwa informacji. 

Dyrektor ds. Ekonomicznych Główny Księgowy - mgr Anna Kasprowicz

Kieruje i koordynuje całokształtem działalności Centrum w zakresie spraw ekonomicznych, kosztów, finansów i księgowości.

Ponosi odpowiedzialność za rzetelne, prawidłowe i zgodne z przepisami wykonywanie powierzonych zadań, sprawy wynikające z zakresu obowiązków, zabezpieczenie tajemnicy służbowej i zawodowej, podjęte jak i nie podjęte decyzje w sytuacjach tego wymagających oraz wynikające z tego skutki prawne, postępowanie zgodnie z przyjętymi procedurami systemu zarządzania: jakością, środowiskowego, BHP, bezpieczeństwa informacji. 

Dyrektor ds. Logistyki - dr inż. Piotr Muzyczuk

Kieruje i koordynuje całokształtem działalności Centrum w zakresie logistyki.

Ponosi odpowiedzialność za sprawy wynikające z jego zakresu obowiązków, zabezpieczenie tajemnicy służbowej i zawodowej, podjęte jak i nie podjęte decyzje w sytuacjach tego wymagających oraz wynikające z tego skutki prawne, postępowanie zgodne z przyjętymi procedurami systemu zarządzania: jakością środowiskowego, BHP, bezpieczeństwa informacji.

Dyrektor ds. Organizacyjnych i Rozwoju - mgr Katarzyna Klawińska-Knach

Kieruje i koordynuje całokształtem działalności Centrum w zakresie spraw organizacyjnych i rozwoju.

Ponosi odpowiedzialność za rzetelne, prawidłowe i zgodne z przepisami wykonywanie powierzonych zadań, sprawy wynikające z zakresu obowiązków, zabezpieczenie tajemnicy służbowej i zawodowej, podjęte jak i nie podjęte decyzje w sytuacjach tego wymagających oraz wynikające z tego skutki prawne, postępowanie zgodnie z przyjętymi procedurami systemu zarządzania: jakością, środowiskowego, BHP, bezpieczeństwa informacji.

Biluetyn informacji Publicznej

nasze certyfikaty

© 2010 Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy