Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych

Wewnętrzne akty prawne takie jak: zarządzenia, regulaminy, instrukcje, polecenia wprowadza w życie Dyrektor Centrum, natomiast Statut nadaje podmiot tworzący – Województwo kujawsko – pomorskiego.

Nasze certyfikaty