Status prawny

Centrum Onkologii jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Centrum działa na podstawie:

  1. statutu Centrum Onkologii; 
  2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, zwanej dalej „ustawą” i przepisów wydanych na jej podstawie;
  3. zarządzenia nr 17/90 Wojewody Bydgoskiego dnia 16 marca 1990r., w sprawie utworzenia Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy;
  4. zarządzenia nr 161/93 Wojewody Bydgoskiego dnia 23 listopada 1993r. w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Onkologii – Szpital im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy;
  5. zarządzenia nr 14/98 Wojewody Bydgoskiego dnia 28 sierpnia 1998r. w sprawie przekształcenia Regionalnego Centrum Onkologii – szpital im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;
  6. postanowienia Wojewody o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej;
  7. postanowienia Sądu Rejonowego o wpisie do rejestru (KRS 0000002329);
  8. na podstawie Uchwały Nr 12/146/2003 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21.07.2003r. w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Onkologii – szpital im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz zatwierdzenia Statutu Centrum Onkologii;
  9. decyzji Urzędu Skarbowego z dnia 6 października 2003r. o nadaniu numeru NIP (NIP 554-22-17-419);
  10. decyzji Urzędu statystycznego z dnia 3 października 2003r. o nadaniu numeru Regon (Regon 001255363);
Nasze certyfikaty